WHOIS de la ROTLD. Secretomanie si alte minusuri

In weekendul 14-15 iunie serverul de whois de la RNC nu a acceptat schimbari deoarece au trecut pe noua interfata.

Plusuri

  • Adresele e-mail nu mai sunt accesibile direct si se evita spam-ul. Puteau sa se ascunda doar mailurile si sa se foloseaza acel formular de contact.
  • Promit un sistem de administare. Din acest sistem nu se poate seta daca datele sunt sau nu confidentiale.(Bineinteles si acolo inca un captcha inca de la prima inregistrare, nu dupa un user/parola gresite)

Minusuri

  • Informatiile despre detinatorul domeniului sunt ascunse in majoritatea cazurilor. (Chiar si pentru filip.ro unde eu nu am solicitat vreodata asa ceva).
    Ascunderea informatiilor pare a fi aleasa in mod arbitrar fara nici o logica aparenta
  • Atata timp cat o comunicare prin formularul ROTLD nu e suficienta nu exista nici o cale sa aflii adresa sau telefonul detinatorului domeniului
  • Codul de verificare captcha este stresant si nu functioneaza mereu.
  • Oricat de vechi ar fi un domeniu apare Registration Date: 1996-01-01
  • Un amestec ciudat de romana si engleza pe site-ul unei institutii publice din romania
  • Captcha trebuie dublat de un sistem de redare in format audio al codului. Pe langa persoanele cu dificultati de vedere sunt curios cati dintre cei care vad perfect inteleg codul urmator:

A venit si anuntul oficial de la ROTLD
1. Duminc? 15 iunie 2008 a fost pus în func?iune un nou sistem de înregistrare nume de domenii .ro.
În dezvoltarea unui nou sistem s-a urm?rit crearea facilit??ilor de a oferi o interfa?? de înregistrare online (în timp real) atât pentru parteneri cât ?i pentru utilizatorii ce înregistreaz? domenii direct prin registrul ro, ?i totodata de a permite o actualizare mai rapid? a datelor în sistemul de nume de domenii DNS, modificarea cât mai rapid? a nameserverelor asociate ?i a datelor de contact.
Sistemul este realizat pentru a permite înregistrarea numelor de domenii prin protocolul EPP (Extendable Provisioning Protocol) aprobat de IETF (Internet Engineering Task Force) pentru a fi folosit în comunicarea între registru ?i registrari.
În prima faz?, protocolul EPP nu este oferit partenerilor ROTLD de înregistrare domenii .ro dar va fi oferit în faza urm?toare.
Sistemul nou este de asemenea conceput s? permit? reînnoiri de domenii ?i transferuri de domenii de la un registrar la alt registrar, atunci când regulile de înregistrare domenii .ro vor permite aceste opera?ii.
Un alt obiectiv al noului sistem este respectarea Legii privind prelucrarea datelor cu caracter personal ?i protec?ia vie?ii private în sectorul comunica?iilor electronice în afi?area datelor de contact despre domenii în WHOIS. Pentru aceasta, în WHOIS nu se vor mai afi?a date despre persoane fizice care apar ca persoane de contact la domenii.
De asemena, pentru a evitarea captarea automata a adreselor de email pentru persoanele de contact, datele afi?ate pe web în WHOIS sunt accesibile numai dup? introducerea unui cod de securitate.

Din motive de a pastra compatibilitatea cu vechiul sistem ?i a nu întrerupe serviciile de înregistrare domenii oferite de registru partenerilor s?i, în prima faz?, cererile de înregistrare domeniu se primesc tot prin email, dar înregistrarea domeniului se face imediat dupa primirea emailului. În faza urm?toare se va oferi o interfata online de înregistrare în timp real a domeniilor .ro prin protocolul EPP.

2. Regulile de înregistrare nume de domenii .ro în faza actuala nu se modific?, cu excep?ia parametrului tehnic privind adresa de email unde se trimit cererile de înregistrare domenii.

3. Adresa domain-admin [at] rotld.ro nu mai este folosit? în prezent nici pentru trimiterea cererilor de înregistrare, nici pentru comunicarea cu registrul.

4. Pentru comunicare cu registrul de domenii .ro, în vederea eliminarii msajelor spam, sunte?i ruga?i s? folosi?i formularul disponibil la www.rotld.ro sec?iunea Contact Info.

5. În noul sistem de înregistrare nume de domenii .ro se face distinc?ie între o persoan? de contact juridic? ?i una fizic?. În vederea protec?iei datelor despre persoanele fizice, acestea nu sunt afi?ate în whois.

6. În cazul unei persoane fizice, datele de contact nu se afi?eaz? în whois, îns? se d? posibiltatea, celor ce doresc s? contacteze acea persoan?, s? trimit? un email.

7. Serverul whois pe portul 43 afi?eaz? numai un minim de informa?ii despre domeniu: nameservere ata?ate, registrarul care admnistreaz? domeniul, adresa web a registrarului, st?rile domeniului. Nu se mai afi?eaz? datele personale ?i adresa de email, ca protec?ie contra spam-urilor.

8. Accesul serverului whois.rotld.ro afi?eaz? datele despre domeniu numai dupa introducerea unui cod de securitate pentru a evitarea captarea automat? a adreselor de email ?i folosirea lor în mod abuziv.

9. Administrarea numelor de domenii se face pe baza de parola ?i poate fi recuperat? numai de de?in?torul numelui de domeniu. De?in?torul numelui de domeniu este r?spunz?tor de transmiterea parolei c?tre alte persoane ce o pot folosi în mod abuziv.

10. La transferul domeniilor din baza de date veche în noul sistem, înregistrarea s-a f?cut de registrarul ICI-ROTLD. În timp domeniile partenerilor vor fi trecute pe RegID-ul corespunzator. Aceast? nconcordan?? nu creeaz? în prezent nici o disfunc?ionalitate.

11. Noul sistem este preg?tit s? permit? înregistrarea numelor de domenii cu diacritice în limba român?. Aceste servicii vor fi îns? furnizate într-o faz? ulterioar? dup? ce vor fi stabilite ?i acceptate regulile de înregistrare domenii cu diacritice.

12. În faza urm?toare partenerii vor avea acces la un panou de control prin care vor putea face înregistr?ri nume de domenii în timp real, vizualiza date despre domeniile pe care le adminsitreaz?, vizualiza tranzac?iile derulate, statistici, rapoarte. Atunci când regulile de înregistrare vor permite, prin panoul de control, parteneri vor putea face operatii de reînnoire, transfer etc.

Not?:

1. În sistemul vechi nu a existat nici o informa?ie dac? o persoan? de contact este persoan? juridic? sau fizic?. De aceea nu s-a putut face o conversie corect? a tipului de persoan? în noul sistem pentru domeniile deja înregistrate. Neconcordan?a privind tipul de persoan? fizic? sau juridic? va fi remediat? în viitor.
Domeniile noi care se înregistreaz? de aici înainte vor avea tipul de persoan? corect.
Pe masura ce se primesc cereri de modificare la domenii se va corecta ?i tipul de persoana fizic?/juridic?. Totodat?, de?in?torii de domenii sunt ruga?i s? sesizeze ICI-ROLTD în cazul în care observ? neconcordan?e de date.
Singurul neajuns al acestei tranzi?ii este aceast? neconcordan?? a tipului de persoan? fizic?/juridic?, dar avantajul adus de celelalte beneficii aduse de sistem justific? aceast? tranzi?ie.
Odat? facut? tranzi?ia la noul sistem, în afara beneficiilor prezentate mai sus, va fi posibil cât de curand s? oferim o interfa?? online de înregistrare în timp real a numelor de domenii .ro, va fi posibil de înregistrat domenii .ro în timp real folosind plata online prin car?i de credit etc.

2. În cazul în care observa?i diferen?e între modul de afi?are al datelor privind de?in?torul domeniului în sistemul anterior ?i cel actual, v? rug?m s? ne contacta?i prin intermediul formularului disponibil la www.rotld.ro , sectiunea .Contact Info.

Ne cerem scuze pentru eventualele nepl?ceri create ?i v? mul?umim pentru întelegere.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *